Advokat (H) Erik F. Kjær

Ringvejen 63 · 7900 Nykøbing Mors
Telefon 60150011 · E-mail: ek@60150011.dk


Jeg har som advokat siden 1982 beskæftiget mig med rådgivning af private og erhvervsdrivende. Jeg har møderet for landsret og højesteret.

Min rådgivning baserer sig på en alsidig advokatmæssig og juridisk erfaring i forbindelse med forhandlinger, udformning af dokumenter og aftaler vedrørende selskabsretlige forhold, virksomhedsoverdragelser, køb og salg af fast ejendom, rådgivning i privatretlige spørgsmål f.eks. i forbindelse med separation og skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndighed, testamenter, ægtepagter, gældsrådgivning og gældssanering, dødsbobehandling, udførelse af retssager m.v.

Jeg har med virkning fra december 2015 etableret en selvstændig enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg beskæftiger mig med rådgivning af private og erhvervsdrivende inden for udvalgte områder.

Jeg prøver at have fokus på en god, personlig og omkostningsbevidst rådgivning til mine klienter.

Har du behov for advokatbistand i forbindelse med eksempelvis

køb og salg af bolig ellen anden fast ejendom
køb og salg af virksomhed
selskabsretlige spørgsmål
aftaler mellem selskabsdeltagere
aftaler/kontrakter
lejeretlige spørgsmål
testamente
ægtepagt
separation, skilsmisse
bodeling ved separation og skilsmisse
forældremyndighed og samvær
dødsbobehandling

 

er du velkommen til at kontakte mig.